Belangenbehartiging

Stichting Donorkind zet zich in om de belangen van donorkinderen te behartigen. Dit bestaat uit twee stukken. We willen weten wat de donorkinderen belangrijk vinden. Dit proberen we vervolgens in het veld voor elkaar te krijgen. 

Om erachter te komen wat donorkinderen belangrijk vinden, letten we goed op wat er gebeurt in onze besloten facebookgroepen en op ontmoetingsdagen. We spreken veel met donorkinderen, en ook met ouders en donoren. Soms houden we een enquête om iets te peilen. Natuurlijk zijn we ook allemaal zelf donorkind. Als bestuur staan we altijd open voor vragen of suggesties. Dus heb je een goed idee, ergens behoefte aan of wil je iets weten. Gooi het in de Facebookgroep of mail ons.  

Om onze omgeving mee te krijgen voor de belangen van donorkinderen doen we verschillende dingen: 

  • Voorop staat het zoeken van samenwerking waar kan: goede relaties bouwen en onderhouden met organisaties in ons veld. Door met hen te overleggen, gezamenlijk te werken aan beleid en wetgeving en mee te denken over voorlichting kunnen we echt stappen maken. Het inbrengen van het perspectief van een donorkind is hierbij al heel waardevol (en noodzakelijk). Stichting Donorkind werkt onder andere samen met Fiom, Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NvZ), Meer dan Gewenst, Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (SDKB), Point netwerk (psychosociale zorg) en het Ministerie van VWS
  • Een belangrijk product van deze samenwerking is het Landelijk Informatiepunt Donorconceptie (LIDC), waar we proberen alle informatie over donorconceptie betrouwbaar bij elkaar te zetten. En hierin natuurlijk de belangen van donorkinderen te verwoorden. Deze website is voor donorkinderen, ouders en donoren, maar ook voor professionals.
  • Goede samenwerking is niet altijd voldoende. Soms zoeken we de (social) media – of de media zoeken ons. Dit gebeurt vaak rond incidenten (wanneer bekend wordt dat een arts zijn eigen sperma heeft gebruikt) of rond mijlpalen (zoals wetswijzigingen of rechterlijke uitspraken). Op de sociale media proberen we aandacht te vragen voor wat er speelt en hoe wij denken dat het beter kan. Het wordt steeds duidelijker dat de belangen van donorkinderen in het verleden vaak geen rol speelden bij keuzes. Wij zetten ons ervoor in dat dit voor de toekomst anders is. 
  • Rechtszaken en klachtenprocedures spelen een belangrijke rol in aandacht voor de belangen van donorkinderen. Ze zijn ook een basis voor nieuwe wet en regelgeving. Stichting Donorkind voert zelf geen rechtszaken, maar is waar dat kan wel betrokken. Ook dienen we soms klachten in bij relevante toezichthouders, zoals de Reclame Code Commissie of de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Soms roepen we andere donorkinderen dan ook op dit te doen.
  • En als het echt niet anders kan voeren we actie.