Steun ons

Stichting Donorkind bestaat volledig uit vrijwilligers. Maar er is zoveel te doen, dat het werk ons geregeld boven het hoofd dreigt te groeien. Daarom zijn we bezig met een subsidieaanvraag. Eén van de voorwaarden voor die subsidieaanvraag is dat we minimaal 100 donateurs moeten werven die jaarlijks minimaal € 25 aan de stichting overmaken. In onderstaand formulier kun je een doorlopende machtiging afgeven voor het donateurschap van Stichting Donorkind. 

We zijn natuurlijk blij met elke bijdrage, groot of klein. Mocht je ons niet jaarlijks kunnen of willen steunen, dan vind je onderaan deze pagina een link ten behoeve van het doen van een eenmalige gift. Wil je liever zelf storten? Dat kan ook: ons rekeningnummer is NL54 INGB 0001 4896 47, ten name van Stichting Donorkind.

Daarnaast is het ook mogelijk om een donatie of schenking te doen via ‘Doneren aan goededoelen.nl‘.

Denk je op een andere manier iets te kunnen betekenen voor de stichting, dan horen we natuurlijk ook graag van je! Neem dan contact met ons op via [email protected]

Heel erg bedankt!

Ik word donateur!

  Storneren

  Als je een doorlopende machtiging hebt afgegeven en je bent het niet eens met een afschrijving, dan kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank. Je kunt je bank ook vóór het moment van afschrijving verzoeken om een standaard Europese incasso-opdracht tegen te houden. 

  Als je van mening bent dat een bedrag ten onrechte van je rekening is afgeschreven, omdat je geen machtiging hebt afgegeven, kun je tot 13 maanden na datum afschrijving een verzoek indienen bij je bank om dit te corrigeren. Informeer bij je bank naar de voorwaarden.

  Intrekken machtiging

  Als je een doorlopende machtiging hebt afgegeven en je wenst op enig moment deze machtiging in te trekken, dan kun je dit doen door contact op te nemen met [email protected].

   

  Klik hier om naar de eenmalige gift-pagina te gaan.