Stichting Donorkind draait zonder subsidie volledig op de inzet van vrijwilligers. Naast het bestuur is er een actieve groep volwassen donorkinderen, die onder andere lotgenotencontact mogelijk maken, zoekhulp en ondersteuning bieden aan andere donorkinderen. Hieronder een (vanzelfsprekend nooit compleet) overzicht van de mensen die actief zijn voor onze stichting. 

BESTUUR

Ties van der Meer

Voorzitter

Frank Slijper

Secretaris +31686471155

Urlien Schouten

Penningmeester

Inge Poorthuis

Belangenbehartiging

Ester de Lau

Zoekhulp

 

VRIJWILLIGERS

Amber Boven

Vrijwilliger

Friedel Grant

Communicatie

Maaike Janssen-Janssen

Communicatie

Roséanne Timmer-Aukes

Belangenbehartiging

DONOR DETECTIVES NL/BE (ZOEKHULP)

Ivo van Halen

Donor Detective NL

Janine Breukelman

Donor Detective NL

Jorg Delfos

Donor Detective NL

Martijn Blom

Donor Detective NL

Stephanie Raeymakers

Donor Detective BE

HULP EN ONDERSTEUNING AAN DONORKINDEREN

Onderstaand enkele ervaringsdeskundige professionals die jou kunnen ondersteunen bij het omgaan met alle aspecten van het donorkind-zijn. Hier kun je meer informatie vinden! Ben je donorkind en coach/hulpverlener en wil je ook opgenomen worden in dit overzicht, neem dan contact met ons op. We streven naar een landelijk dekkend netwerk.

LAURA GRAS

Equitherapie Süderheide

Els Hendriks

Isis Organisatieadvies +31611358486

Ties van der Meer

Coaching en advies

Linda Sprado

JOIN Coaching 085-0787909

Linda Wes

Linda Wes Coaching +31620017355

Karen Oudsen

Karen Oudsen Dramatherapie +31612745736

Ester de Lau

Vadervinder bij Socht.nl +31640015993 [email protected]

Liselotte Vrielink

Vrielink Self-Retreat

Diana Alkema

De coach op nr 14 +315230 8198

STICHTING DONORKIND HEEFT DE ANBI-STATUS

Stichting Donorkind is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Donateurs mogen hun gift aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om aan de voorwaarden te voldoen, publiceren wij onze jaarrekeningen en ons beleidsplan.

De volgende fiscale regels zijn van toepassing bij het schenken aan een goed doel met ANBI status:

Een ANBI hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die die ANBI inzet voor het algemene belang. Wanneer een ANBI zelf schenkingen doet voor het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen. 

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Overweegt u een periodieke schenking aan stichting Donorkind, of wil u graag meer weten over schenken of het nalaten van een legaat aan stichting Donorkind? Neem contact op met het bestuur van stichting Donorkind via [email protected]. Overweegt u een eenmalige schenking aan stichting Donorkind, ga naar de ‘steun ons‘ button op deze website. 

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2023
Jaarrekening 2022
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019

Doelstellingen Beleidsplan 

 • Het per kwartaal organiseren ontmoetingsdagen. 

 • Het onderhouden van contacten met andere organisaties die zich bezighouden met kunstmatige bevruchting en het sociale welzijn van donorkinderen.

 • Het geven van voorlichting aan (wens)ouders bij organisaties die zich bezighouden met kunstmatige bevruchting.

 • Publiceren van een tweemaandelijkse nieuwsbrief voor belangstellenden.

 • Beheren van de openbare Facebookpagina; Donorkind.

 • Beheren van de geheime Facebookgroep voor donorkinderen en donoren.

 • Beheren van de geheime Facebookgroep voor ouders.

 • Beheren van het Twitter account donorkind.

 • Vrijwilligers van Stichting Donorkind proberen actief ervaringen en belangen van donorkinderen in de media te brengen en de naamsbekendheid van de stichting te vergroten om meer mensen bewust te maken van de DNA-databank.

 • Onderhouden contacten met vergelijkbare organisaties in het buitenland, verbonden in Donor Offspring Europe (donoroffspring.eu) en daarbuiten.

 • Beschikbaar stellen van expertise en ervaring aan overheid, volksvertegenwoordiging en onderzoeksinstellingen.

 • Het organiseren en faciliteren van juridische stappen door ouders en donorkinderen zelf wegens misstanden uit het verleden.

Beloningsbeleid

Bestuursleden voeren hun werk onbezoldigd uit en zijn daarom niet gerechtigd vacatiegeld te declareren.
Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor hun tijd en inspanningen, met een maximum van het dan geldende wettelijke maximum voor vrijwilligersvergoedingen. Dit houdt onverkort in dat voorgeschoten uitgaven en gereden kilometers (tegen het dan geldende wettelijke maximum voor kilometervergoedingen) gedeclareerd mogen worden. Om deze uitgaven gecompenseerd te krijgen dient in elk geval een kwitantie te worden overhandigd.

Financiën

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Buiten de rekening-courant heeft de stichting geen eigen kapitaal- of vermogensmiddelen. Huidige activiteiten worden volledig gefinancierd uit giften.