Nieuws

Nieuws

Ingezonden brief commissiedebat Wet Meerouderschap

De berichtgeving omtrent de wetswijziging meerouderschap eerder deze maand zal velen van ons niet ontgaan zijn. Helaas lijkt er binnen het huidige demissionaire kabinet niet voldoende draagkracht te zijn voor deze wijziging. Stichting Donorkind is voorstander van deze wetswijziging en heeft om die reden voorafgaand aan dit debat bijgevoegde brief gestuurd aan de commissie Justitie […]

Reactie op NRC artikel 26 Maart jl ‘Nederlandse wensouders halen hun bevruchte eicellen uit Portugal’

Reactie stichting Donorkind op NRC artikel dd 26 Maart 2024 ‘Nederlandse wensouders halen hun bevruchte eicellen uit Portugal’ Een onvervulde kinderwens is verdrietig, maar het bekostigen van buitenlandse vruchtbaarheidsbehandelingen via zorgverzekeringen en de samenwerking van Nederlandse artsen met betrokken partijen is immoreel en schandalig. Eiceldonatie in ruil voor studie In het artikel worden de klassieke […]

Zeldzameziektendag, Rare Disease Day 2024 Vandaag, 29 Februari, op de meest zeldzame dag op de kalender, staan we  internationaal stil bij de mensen die lijden aan een zeldzame ziekte/aandoening, hun mantelzorgers, zorgverleners en wetenschappelijk onderzoekers. Omdat 80% van de zeldzame ziekten een genetische oorsprong heeft, raakt deze dag ook aan de doelstellingen van stichting Donorkind. […]

Dringend Persbericht: Bijdrage Stichting Donorkind aan actieplan Donorkind onmogelijk

  Stichting Donorkind ziet zich helaas gedwongen te stoppen met haar bijdrage aan de redactieraden Donorconceptie.nl en Draagmoederschap.nl, gefinancierd door de ministeries van VWS en JenV. Achtergrond actieplan Donorkind Deze redactieraden werden opgericht om uitvoering te geven aan het “Actieplan Donorkind,” ingesteld in 2016 door toenmalig VVD-minister Schippers na het schandaal rond dokter Karbaat. Het […]

Stichting Donorkind Jaaroverzicht 2023

2023 Een jaar om trots op te zijn! Wat hebben we een enorm impactvol jaar gehad in het opkomen voor de belangen van donorkinderen! We hebben voor donorkinderen, ouders en donoren fysiek en online lotgenotencontact georganiseerd, we hebben vaders gezocht en gevonden, we hebben wereldwijd in media gewerkt aan erkenning, begrip en acceptatie van donorkinderen […]

Oud medewerker SMCG Leiden leverde eigen sperma aan voor fertiliteitsbehandelingen

Een oud-laboratoriummedewerker van de Leidse kliniek Stichting Medisch Centrum voor Geboorteregeling (SMCG) heeft in de periode 1979-1985 zijn eigen sperma aangeleverd voor KID behandelingen. Wensmoeders/ouders waren hier niet van op de hoogte. Inmiddels is het duidelijk dat de oud-medewerker in ieder geval 11 nakomelingen heeft, en daarnaast dat hij drager is van een niet levensbedreigende […]