Maand: december 2021

Nij Geertgen

De vruchtbaarheidskliniek Nij Geertgen, de meest commerciële kliniek van Nederland (die dus ook de meest doortrapte marketing heeft naar ouders) gaat verder op internationaal geld: de kliniek is onderdeel geworden van FutureLife in Praag, dat deels in handen is van de steenrijke en omstreden premier Andrej Babis.Wat zegt dit? Doen alsof een donor geen familielid […]

Koerswijziging SDKB

De SDKB heeft besloten om ook in het geval van donorkind Maria de gegevens in principe wel te verstrekken, tenzij donor K34 zwaarwegende belangen kan aantonen. Eerder spande Maria al een rechtszaak aan. In het vonnis erkenden de rechters haar recht om haar afkomst te kennen en gaven aan dat zij geen reden zagen waarom zij […]

Vooraankondiging boek: Schaduwfamilie

De twee halfzussen Linda en Vera schreven een boek over donorconceptie en hoe veel donorkinderen, nadat ze de waarheid ontdekken over hun conceptie, op zoek gaan naar hun biologische vader. En daarmee ook naar hun schaduwfamilie, de verborgen helft van hun stamboom.Vera de Lange en Linda Sprado, zelf ook donorkinderen, vonden elkaar in 2019 via een DNA-test. Al […]

Wildschut

De Zwolse gynaecoloog Jan Wildschut, vroeger werkzaam bij het toenmalige Sophia ziekenhuis in Zwolle blijkt meer kinderen te hebben verwekt dan voorheen bekend: inmiddels zijn er 47 kinderen ontdekt die van Wildschut afstammen. Eerder waren hier al 35 van bekend. Het Isala ziekenhuis in Zwolle, waarin het Sophia ziekenhuis is opgegaan, heeft extern onderzoek laten […]