Koerswijziging SDKB

De SDKB heeft besloten om ook in het geval van donorkind Maria de gegevens in principe wel te verstrekken, tenzij donor K34 zwaarwegende belangen kan aantonen. Eerder spande Maria al een rechtszaak aan. In het vonnis erkenden de rechters haar recht om haar afkomst te kennen en gaven aan dat zij geen reden zagen waarom zij geen belangenafweging zou krijgen. Helaas zagen de rechters geen manier om die belangenafweging zelf te maken.
Het vonnis van haar rechtszaak en het vonnis in de zaak tegen de SDKB en Medisch Centrum Kinderwens, waarbij de kinderen die de rechtszaak aanspanden gelijk kregen, hebben ervoor gezorgd dat de SDKB haar beleid enigszins heeft aangepast. De SDKB benadrukt dat het in het geval van Maria om een uitzondering gaat.
Wat dit precies voor andere donorkinderen betekent, is nog niet helemaal duidelijk. Er staat al een wetswijziging op de planning (vul vooral onze peiling hierover in!) maar hierin is nog niks opgenomen over B-donoren die geswitcht zijn naar anoniem. Hier komt een nota van wijziging over.