Ingezonden brief commissiedebat Wet Meerouderschap

De berichtgeving omtrent de wetswijziging meerouderschap eerder deze maand zal velen van ons niet ontgaan zijn. Helaas lijkt er binnen het huidige demissionaire kabinet niet voldoende draagkracht te zijn voor deze wijziging. Stichting Donorkind is voorstander van deze wetswijziging en heeft om die reden voorafgaand aan dit debat bijgevoegde brief gestuurd aan de commissie Justitie en Veiligheid.