Oud medewerker SMCG Leiden leverde eigen sperma aan voor fertiliteitsbehandelingen

Een oud-laboratoriummedewerker van de Leidse kliniek Stichting Medisch Centrum voor Geboorteregeling (SMCG) heeft in de periode 1979-1985 zijn eigen sperma aangeleverd voor KID behandelingen. Wensmoeders/ouders waren hier niet van op de hoogte. Inmiddels is het duidelijk dat de oud-medewerker in ieder geval 11 nakomelingen heeft, en daarnaast dat hij drager is van een niet levensbedreigende erfelijke aandoening.

Een commissie onderzoekt fertiliteitsbehandelingen waar de oud-medewerker bij betrokken was. Stuitend is dat hij medewerking aan dit onderzoek weigert, en tevens dat zijn oud-collega’s zwijgen. Op 10 Januari 2024 is een tussenrapport gepresenteerd, beschikbaar via Stichting Fiom en het SMCG.

Stichting Donorkind roept ouders die onder behandeling zijn geweest bij het SMCG om hun kinderen te informeren over hun ontstaansgeschiedenis. Donorkinderen kunnen zich kosteloos inschrijven bij de Fiom KID-DNA databank en daarnaast ook bij internationale DNA databanken (zoals Myheritage en Ancestry) om duidelijkheid te krijgen over hun afkomst. Tevens roepen we donoren op die gedoneerd hebben bij het SMCG, om zich (kosteloos) in te schrijven bij de Fiom KID-DNA databank. Voor zowel ouders als kinderen is er binnen Stichting Donorkind een (online) community specifiek voor deze kliniek, voor deelname kunt u contact opnemen met: [email protected].

Met het oog op zowel de gebrekkige administratie als misstanden binnen de fertiliteitszorg in het verleden kan er geconcludeerd worden dat bij het matchen op basis van enkel informatie uit behandeldossiers, er geen garantie is dat deze match juist is. Om die reden pleiten we voor de mogelijkeid om alle matches die via de SDKB tot stand komen, via een DNA test te bevestigen.

Media berichten naar aanleiding van dit nieuws: nos.nl, nogmaals nos.nl, omroepwest, noordhollands dagblad, leidsch dagblad, volkskrant, algemeen dagblad, telegraaf, nporadio1, Tijd voor Max.