Brief over wetswijziging Wdkb

Op woensdag 15 juni 2022 wordt de wetswijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb) besproken in de Tweede Kamer tijdens een commissievergadering.

Met betrekking tot de wetswijziging pleit Stichting Donorkind voor het volgende:

1. Donorkinderen moeten worden opgenomen in de Wdkb zodat onder andere hun recht om te weten dat ze donorkind zijn gewaarborgd wordt.

2. Alle donoren (maar dan ook echt álle donoren inclusief privédonoren, en niet alleen donoren die bij klinieken in Nederland doneren) moeten opgenomen worden in een centraal register.

3. Het aantal kinderen per donor wereldwijd moet worden beperkt, zodat voorkomen wordt dat massadonoren eindeloos veel kinderen kunnen verwekken.

De hele brief aan de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport is hier te lezen.