Donorkinderen laten hun stemmen horen bij de Verenigde Naties

Op dinsdag 19 november ⸺ de dertigste verjaardag van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind ⸺ gebeurde er iets bijzonders.

Een grote groep donorkinderen en iemand geboren uit draagmoederschap heeft een toespraak gehouden. Ze presenteerde de implicaties en complicaties waarmee zij leven, waaronder de uitbuiting van donorkinderen en de ontzegging van hun fundamentele rechten.

Door het delen van hun persoonlijke verhalen creëerden ze bewustzijn over talloze problemen en moeilijke situaties die ze tegenkomen omdat de rechten en belangen van dit groep mensen vaak niet herkend zijn.

Ze waarschuwden dat de verkoop van de fundamentele rechten van donorkinderen en mensen geboren uit draagmoederschap nog plaats vindt op wereldschaal en ze eisten een stop aan deze verkoop.

Ook riepen ze op regeringen om wetten in te voeren die de fundamentele rechten en belangen van dit groep mensen te beschermen zo dat:

  • Iedereen toegang heeft tot informatie over hun biologische afstamming en de mogelijkheid om banden op te bouwen met hun biologische, sociale en gestationele families;   
  • volledig en gedetailleerd detailen van alle partijen die betrokken zijn bij de conceptie van het kind wordt door de overheid bewaard voor de huidige en toekomstige generaties;
  • de volledige en daadwerkelijke uitoefening van alle rechten van donorkinderen en mensen geboren uit draagmoederschap, zowel op korte als op lange termijn, worden geëerbiedigd en bevorderd;
  • het belang van het kind voorop staat bij alle relevante wetgeving, beleid en praktijken en bij alle gerechtelijke en administratieve beslissingen; en
  • Alle vormen van commodificatie van gameten, kinderen en draagmoeders zijn verboden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de verkoop van en handel in personen en gameten. 

De volledige toespraken en aanbevelingen zijn te vinden op de belgische Donorkinderen website. Er is ook een petitie opgezet om de eisen van deze groep mensen kracht bij te zetten.