Huiswerk voor Tweede Kamerleden tbv de herziening van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting.

Ties van der Meer en Ester de Lau van Stichting Donorkind leggen uit op welke drie punten de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting om verbetering vraagt en waarom. Stichting Donorkind pleit voor het volgende:
1. Donorkinderen moeten worden opgenomen in de Wet dkb onder andere zodat hun recht op afstammingsinformatie gewaarborgd wordt.
2. Alle donoren (maar dan ook echt alle donoren en niet alleen donoren die bij klinieken in Nederland doneren) moeten opgenomen worden in een centraal register.
3. Het aantal kinderen per donor wereldwijd beperken en daarmee voorkomen dat massadonoren eindeloos veel kinderen kunnen verwekken.

In de podcast bespreken we leggen en we uit waarom deze verbeterpunten zo belangrijk zijn voor het waarborgen van de rechten donorkinderen.