Jaarverslag 2021 Sdkb

Het jaarverslag van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting over het jaar 2021 staat online. Hierin staat een overzicht van alle werkzaamheden van de Sdkb in 2021.

In dit jaarverslag is onder andere te lezen dat 343 donorkinderen van vóór de Wet donorgegevens van 2004 een aanvraag hebben ingediend om de persoonsidentificerende gegevens (naam, geboortedatum, laatst bekende woonplaats) van hun donorvader te ontvangen – bijna twee keer zo veel als in 2020, toen er 177 aanvragen waren. In 143 (47,7%) van deze gevallen zijn de gegevens niet verstrekt, in de meeste gevallen omdat er geen gegevens geregistreerd stonden.

Ook 16 kinderen van ná de Wet dkb hebben zo’n aanvraag ingediend. In al deze gevallen zijn de gegevens verstrekt.

Het jaarverslag is hier in te zien.