Ondanks matches Spoorloos nog veel te bereiken

In reactie op de uitzending “Spoorloos” hedenavond is Stichting Donorkind verheugd dat een groot aantal (30) donorkinderen hun verwanten via het programma heeft gevonden. Anderzijds is de stichting weer ontdaan door sommige persoonlijke verhalen die bewijzen hoe onzorgvuldig in het verleden is gehandeld.

krospoorloos
Allereerst dank aan de makers van “Spoorloos” voor hun inspanningen die leidden naar 12 nieuwe halfbroers/zussen van Bjorn en Maaike. Dat het daarnaast ook andere groepjes van verwanten heeft opgeleverd is een resultaat die bij betrokkenen grote opluchting geeft.

Stichting Donorkind vindt het wel een gemiste kans dat de redactie juist in deze uitzending niet heeft gemeld hoe de stichting is te bereiken; niet alleen als belangenbehartiger, maar ook als steun en (h)erkenning voor donorkinderen in Nederland (en België).

Dat geldt ook voor de keuze van Spoorloos vaste partner Sanquin om het DNA te onderzoeken. Namens de overheid beheert Fiom de landelijke DNA-databank en Stichting Donorkind hecht aan één centraal punt zodat alle DNA-profielen met elkaar vergeleken kunnen worden.

Ingewikkeld en verwerpelijk
Niettemin bewijst deze uitzending andermaal hoe ingewikkeld de situatie van vele duizenden donorkinderen is en hoe verwerpelijk menig arts in de klinieken heeft gehandeld.

Stichting Donorkind vind de gang van zaken bij MC Bijdorp stuitend. Alle professionele (ethische) normen zijn geschonden. Dit betreft in de eerste plaats het overschrijden van maximaal 25 kinderen per donor. Daarnaast nam de arts weinig zorgvuldigheid in acht bij de selectie van sperma. Aantoonbaar is het negeren van wensouders om voor een tweede kind in het gezin dezelfde donor te gebruiken. Ook gebruikte de heer Karbaat spermamengsel van meerdere donoren om een beter resultaat te bereiken. Hierdoor is het mogelijk dat zelfs een tweeling van verschillende vaders is. Onethisch! Niet in de laatste plaats blijkt dat zelfs in 2007 nog zaad van anonieme donoren is gebruikt, terwijl dat sinds 2004 per wet is verboden.

Recht van het Kind
Dit gebeurt als er onvoldoende toezicht op de zogenoemde vruchtbaarheidsklinieken is. Ouders en klinieken veronderstelden dat er nooit controle zou plaatsvinden en sloten een ‘Pact van Discretie’. Het is verfoeilijk dat nakomelingen zo nooit hun biologische achtergrond zullen weten. Bijna misdadig omdat dit een universeel Recht van het Kind is. Stichting Donorkind roept donorkinderen in het algemeen en die van MC Bijdorp in het bijzonder op om contact op te nemen om te bezien of er juridische stappen mogelijk zijn.

Inspectie
Volgens Stichting Donorkind is het nu de hoogste tijd dat het Rijk de DNA-databank van Fiom gratis toegankelijk maakt voor donorkinderen en donoren en hun kosten voor inschrijving vergoedt. Zo vinden kinderen mogelijk hun biologische vader en kunnen de klinieken van het verleden eindelijk gecontroleerd worden. Daarom betreurt de stichting dat het DNA dat voor Spoorloos is verworven nu niet bij de KID DNA-databank van Fiom is opgeslagen, maar bij een andere organisatie. Er moet één centrale databank blijven voor KID (Kunstmatige Inseminatie door Donorzaad).

Daarnaast moet de ‘Inspectie voor de Gezondheidszorg’ meer bevoegdheden krijgen om toegesneden beleid te realiseren. Daarbij ziet de stichting graag dat de Inspectie donorkinderen hoort en nog liever betrekt bij beleidsvorming op dit gebied.

Voorlichting
Ook verwacht Stichting Donorkind dat het rijk onafhankelijke voorlichting aan wensouders (door donorkinderen) faciliteert en dat het strengere eisen stelt aan de ouders. Dat dezelfde (intake)procedure geldt als bij adoptie. Uit ervaring en gestaafd door wetenschappelijk DNA-bewijs weet Stichting Donorkind dat rechten van met name donorkinderen in veel gevallen niet zijn gerespecteerd; zij weten vaak nog minder van hun afkomst dan dieren in de dierenwinkel.

Stichting Donorkind is onlangs een promotiecampagne gestart met filmpjes om donorkinderen en donoren op te roepen zich bij de DNA-databank in te schrijven.
Te bereiken via https://www.youtube.com/channel/UCw5HUoLX4pMTis9B4O7rD-Q