PERSBERICHT Rechtbank: ‘massadonor’ moet stoppen met doneren.

De rechtbank Den Haag heeft de eis van Stichting Donorkind en een moeder om een donor een verbod op te leggen op donaties aan nieuwe wensouders vandaag toegewezen.

De zaak was aangespannen door een moeder en door Stichting Donorkind. De donor had aan de moeder toegezegd dat hij maximaal 25 kinderen zou verwekken, het maximum dat klinieken aanhielden om inteelt, incest en psychosociale problemen bij donorkinderen te voorkomen. Later bleek dat hij op dat moment al honderden kinderen had verwekt via 13 klinieken in verschillende landen en door zich aan te bieden via internet. Dit enorme aantal was in strijd met de afspraken die de donor had gemaakt met de klinieken en met de moeder, en kan volgens wetenschappelijk onderzoek leiden tot emotionele problemen bij donorkinderen. De moeder en Stichting Donorkind vorderden dan ook in een kort geding-procedure dat de donor werd verboden om nieuwe wensouders te werven of aan hen te doneren. Vandaag heeft de rechtbank deze vordering toegewezen.

Eva, de moeder: “Ik voel me heel erg gehoord door de rechtbank en ben blij dat er zo zwaar wordt gehecht aan de belangen van alle moeders en hun donorkinderen. Ik ben erg dankbaar voor alle mensen die mijn kind en mij gesteund hebben, en ik ben ontroerd als ik zie dat de rechter nu ook achter ons is gaan staan. Ik vraag de donor om onze belangen te respecteren en het vonnis te accepteren, want de kinderen verdienen rust. Ik hoop dat deze uitspraak leidt tot een verbod op massadonatie en zich als een olievlek verspreidt naar andere landen. Wij moeten hand in hand als een schakel om onze kinderen heen gaan staan en ze beschermen tegen dit onrecht.”

Ester de Lau, bestuurslid van Stichting Donorkind: “Wij zijn blij dat de rechter uitspreekt dat het hebben van ontelbaar veel halfbroers en -zussen geen goed idee is. Misschien dat Minister Kuipers (VWS) nu wel bereid is om energie te steken in een centraal register voor alle donoren, via klinieken en privé. Binnen en buiten Nederland. Zodat donorkinderen, als ze op zoek gaan, net als de meeste andere mensen een overzichtelijke familie hebben.”

Mark de Hek (SAP Letselschade Advocaten), spreekt van een juridisch unicum: “Het is de eerste keer dat een rechter zich uitspreekt over een dergelijke zaak en het is bemoedigend om te zien dat er direct korte metten wordt gemaakt met dit gedrag. De rechtbank hecht veel waarde aan de belangen van de voorgelogen ouders en de in gevaar gebrachte kinderen en legt een doneerverbod op om deze belangen te beschermen. Deze stevig onderbouwde uitspraak is een duidelijk signaal en wat mij betreft een laatste waarschuwing voor andere massadonoren.”
Marjolein van Rest (advocaat BarentsKrans): “Het is buitengewoon belangrijk dat de rechter de Stichting Donorkind erkent als belangenbehartiger van de donorkinderen en hun ouders. Het gaat om de belangen van minderjarigen en de relatie met hun verwekker. Dat is niet eenvoudig. Het vergt ontzettend veel moed om een procedure als deze aan te spannen. Ik heb enorm respect voor de donormoeder die het – naast de Stichting Donorkind – aangedurfd heeft om deze principiële zaak op haar eigen naam te starten.”