Reclame voor anoniem IVF behandelingen: dit vraagt om actie!

IVF Spain adverteert op de Nederlandse TV. Bij hen kun je terecht voor behandelingen met anoniem materiaal: iets wat sinds 2004 niet meer mag in Nederland.

Stichting Donorkind vindt het onbegrijpelijk dat een buitenlands bedrijf in Nederland mag adverteren met een product dat hier niet is toegestaan. We willen dat dat stopt.

Daartoe hebben we – samen met de Donor Detectives – de politiek, de pers, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Reclame Code Commissie en de Kinderombudsman benaderd. Jij kunt op twee manieren ook helpen:

  1. Dien een klacht in bij de Reclame Code Commissie via deze link: https://www.reclamecode.nl/consument/default.asp?paginaID=73. De advertentie was op maandag 24 september op Net5 te zien.
  2. Schrijf de vaste kamercommissie voor VWS een mail: [email protected]

Het is niet de eerste keer dat Donorkind zich zorgen maakt over de Nederlandse wensouder die anoniem zaad in het buitenland kunnen bestellen en hiermee eigenlijk de nationale wet omzeilt.

Wetende waartoe het falend toezicht bij ons in de afgelopen tientallen jaren leidde vreest Stichting Donorkind voor de gevolgen van deze praktijken, afgezien van de ethische aspecten en het winstbejag van de aanbieders.

Iedereen heeft het recht om te weten van wie hij of zij afstamt. Zonder transparantie kunnen donorkinderen jarenlang worstelen met hun eigen identiteit. Het is ook belangrijk dat toekomstige ouders weten dat genetische anonimiteit niet meer te garanderen is, gezien de groeiende populariteit van DNA tests.

Stichting Donorkind vindt dat donorkinderen niet meer in de problemen moeten zitten omdat ze uit anoniem materiaal zijn gemaakt. Dat mag niet meer. Laten we onze toekomstige lotgenoten een handje helpen!