Stichting Donorkind verwerft ANBI-status

Het is gelukt! Onze stichting heeft de ANBI-status. Dit verandert niets aan het doel en de werkzaamheden van de stichting, maar vergemakkelijkt wel het werven van fondsen. Afhankelijk van het aantal giften wat binnenkomt kunnen we meer initiatieven ontwikkelen om de bekendheid van de DNA-databank te vergroten en te zorgen dat belangen van donorkinderen meer erkenning en aandacht krijgen.

Voordeel

Wat houdt die ANBI-status in? ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Die status krijg je alleen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Het grote voordeel hiervan is, dat giften gedaan aan een ANBI-instelling voor de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn.
Bovendien verwerven we die status met terugwerkende kracht per 01-01-2016. Hoe één en ander in zijn werk gaat, kun je lezen op de site van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl); zoekopdracht “giften”.

Donaties

Uiteraard hoopt het bestuur dat het verkrijgen van de ANBI-status nieuwe donaties stimuleert. Er zijn inmiddels velen die het werk van onze stichting een warm hart toedragen. Dit is hard nodig aangezien de onkosten voor website, betaalrekening en organisatie van ontmoetingsdagen tot nog toe geheel voor rekening kwam van de vrijwilligers.