Dringend Persbericht: Bijdrage Stichting Donorkind aan actieplan Donorkind onmogelijk

 

Stichting Donorkind ziet zich helaas gedwongen te stoppen met haar bijdrage aan de redactieraden Donorconceptie.nl en Draagmoederschap.nl, gefinancierd door de ministeries van VWS en JenV.

Achtergrond actieplan Donorkind

Deze redactieraden werden opgericht om uitvoering te geven aan het “Actieplan Donorkind,” ingesteld in 2016 door toenmalig VVD-minister Schippers na het schandaal rond dokter Karbaat. Het doel was om donorkinderen zelf te betrekken bij beleidsvorming en voorlichting.

Stichting Donorkind geen enkele subsidie

Hoewel Stichting Donorkind zich de afgelopen jaren enorm heeft ingezet om de redactieraden mede vorm te geven, ontvangt zij geen enkele vorm van subsidie. Dit maakt een verdere bijdrage bijzonder tijdrovend voor de vrijwilligers. Voorzitter Ties van der Meer: “Bij een redactieraad kan niet zomaar elke vrijwilliger plaats nemen. Die kennis kan alleen op niveau zijn als diegene een groot deel van de week aan donorconceptie kan besteden.”

Toekomstige schandalen dreigen

Die noodzakelijke tijd voor een kwalitatief goede bijdrage is nu precies waar de schoen wringt. Een vertegenwoordiging van artsen en counselors van klinieken is gewaarborgd omdat zij gefinancierd worden door zorgverzekeringen. Ook wensouders worden gesteund door subsidies voor patiëntenorganisatie of directe subsidie voor behandelingen. Donorkinderen hebben echter niet gekozen voor hun situatie. Zij moeten omgaan met de gevolgen van 60 jaar onwetenschappelijke en schadelijke adviezen zoals anonimiteit en geheimhouding. Daarbij zijn ze vaak ook nog slachtoffer van schandalen zoals donerende artsen en forse overschrijdingen van het maximale aantal halfbroers en -zussen van één donor.

Taak van de overheid

Alle misstanden en schandalen uit het verleden hebben alleen kunnen ontstaan omdat de overheid geen regelgeving maakte en geen toezicht hield. “Dat Stichting Donorkind van de overheid alles zelf moet financieren is hetzelfde als wanneer de overheid zou zeggen dat Slachtofferhulp door mensen zelf betaald moet worden”, aldus Ties van der Meer. “Daarnaast legt het niet in gesprek gaan met donorkinderen en hun ouders ook de kiem voor toekomstige schandalen.”

Onmogelijkheid tot bijdrage in 2024

Voor 2024 is het onmogelijk om nog mensen vrij te maken voor een bijdrage aan de redactieraden. Mochten er naast giften ook voldoende subsidies vrijkomen, kan dat voor 2025 wellicht mogelijk worden.