Stichting Donorkind Jaaroverzicht 2023

2023 Een jaar om trots op te zijn!

Wat hebben we een enorm impactvol jaar gehad in het opkomen voor de belangen van donorkinderen! We hebben voor donorkinderen, ouders en donoren fysiek en online lotgenotencontact georganiseerd, we hebben vaders gezocht en gevonden, we hebben wereldwijd in media gewerkt aan erkenning, begrip en acceptatie van donorkinderen en hun families, we hebben gesteund bij rechtszaken en hebben in de Tweede Kamer een wetswijziging waar al veel voorstellen van ons in stonden nog verder verbeterd door regelingen rond erfelijke aandoeningen nog te verbeteren en de leeftijdsgrenzen ter discussie te stellen. En daarnaast hebben we ook nog bij tal van bijeenkomsten en symposia van professionals bijdragen geleverd.
Hierbij een infographic van ons jaar 2023. Een jaar om trots op te zijn!

Steun ons in 2024!
We hopen dat je kan zien dat we als Stichting met trots terugkijken op een impactvol jaar. Wat hebben we veel bereikt! Dit willen we in 2024 blijven doen. Reeds in de eerste weken van het nieuwe jaar is gebleken dat dit meer dan ooit nodig is!
Stichting Donorkind draait op dit moment volledig op giften en op de inzet van vrijwilligers. Alle betrokkenen die zich inzetten voor de stichting, doet dat in hun vrije tijd, naast een (fulltime) baan. En dat doen we uiteraard met liefde, maar makkelijk is het niet. Al die activiteiten voor donorkinderen kan niet zonder financiële hulp. Wil je ons helpen?

Wordt dan donateur! Voor slechts 25 euro per jaar kan je donateur worden via dit contactformulier. Een eenmalige gift is ook zeer welkom via steun ons of ‘donerenaangoededoelen.nl‘. Ben je om wat voor reden dan ook niet in staat om donateur te worden, dan hebben we daar uiteraard alle begrip voor. Als je onze berichten via sociale media zou willen delen, zijn we je daar erg dankbaar voor.