Kwartaal update Stiching donorkind kwartaal 4 2017

Stichting Donorkind faciliteert lotgenotencontact, maar steekt ook veel energie in belangenbehartiging van donorkinderen. Daarin trekken we geregeld op met de Donor Detectives. Lees hieronder wat er de afgelopen maanden zoal gespeeld heeft.

Ministerie van VWS

Door alle publiciteit rond donorconceptie in mei ( o.a. rondom Karbaat, Fiom en Emi die haar biovader vond), riep Minister Schippers van VWS donoren op ‘een tweede goede daad te doen’ en nodigde ze ons uit op het Ministerie. Uit dat overleg volgde een brief met zeven actiepunten, die je hier kunt lezen.

Inmiddels hebben we een andere Minister, die deel uitmaakt van een kabinet waarvoor medisch ethische zaken geen speerpunt van het gezamenlijk beleid zijn. Immers, de standpunten op het gebied van adoptie en euthanasie liggen behoorlijk ver uit elkaar. Maar doordat Schippers, terwijl ze demissionair is, wel e.e.a. in gang heeft gezet, werkt het Ministerie nu met alle betrokkenen samen om het actieplan uit te voeren.

We zitten momenteel dus geregeld op het Ministerie, om te praten over communicatie richting donoren en wensouders, maar ook over DNA onderzoek. Afgelopen maandag was er een meeting waar alle knappe koppen in Nederland op het gebied van DNA onderzoek aan tafel zaten. Voor ons. Om te praten over een effectieve manier om broers en zussen te matchen, omdat de huidige door Fiom gebruikte methodiek daar zoals we weten vaak steken laat vallen (‘false negatives’). Wij streven naar een methode die even goed en goedkoop is als wat we nu met zijn allen in de VS halen bij o.a. Family Tree. Bekostigd door de overheid, om ons recht op afstammingsinformatie gestand te doen.

Fiom seminar spermadonatie

Op maandag 27 november waren we aanwezig bij een seminar (de eerste in een serie van drie bijeenkomsten) van Fiom over donorconceptie . Er werden presentaties gegeven door klinieken en donoren (o.a. onze eigen Derk en Evert). Er zaten veel professionals in de zaal, maar ook (vertegenwoordigers van) wensmoeders en ouders van donorkinderen. We hebben ons goed laten horen die middag, bijvoorbeeld op het punt hoeveel kinderen maximaal met het zaad van één donor verwekt zouden mogen worden. De algehele opvatting begint te keren, dat betekent dat iedereen nu wel zo’n beetje begint te geloven dat 25 kinderen van een donor voor alle betrokkenen wellicht niet ideaal is. Er volgen nog twee seminars in februari en april. In februari zal Ties een presentatie geven, in april is het de beurt aan o.a. Emi.

Droomkastelen

We hebben ook overleg gehad met adoptie organisaties, omdat veel problematiek waar wij tegenaan lopen, vergelijkbaar is met die van hen. Gerommel met de administratie, niet weten van wie je afstamt, het zijn zaken die voor een deel overeen komen. Bij ons overleg waren ook Fiom en Defence for Children aanwezig en we hebben o.a. over DNA onderzoek gesproken. Er was vanuit de verschillende organisaties bewondering voor wat we als donorkinderen afgelopen jaar voor elkaar hebben gekregen en we hebben afgesproken elkaar waar mogelijk aan te haken. United Adoptees International is inmiddels een actie gestart om iedereen die dat wil via FTDNA te laten testen, net zoals wij dat nu met elkaar doen. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer het overleg een vervolg krijgt, maar we houden jullie op de hoogte!

Stichting Donorkind drijft op de inzet en activiteiten van vrijwilligers. Mocht jij je ook willen inzetten voor de belangen van donorkinderen, neem dan contact op met Ties of Ester, dan bespreken we graag wat jouw rol kan zijn!