Nieuwe Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

Op 9 mei heeft de Kamer gestemd over de nieuwe Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. Er was ook een aantal amendementen ingediend, aanpassingen die op verzoek van de Kamer gedaan kunnen worden. We hebben er hard voor gewerkt, om daarvoor de aandacht te krijgen in Den Haag. Twee van die amendementen die wij heel belangrijk vonden, over het vervallen van de leeftijdsgrenzen en over het opnemen van donorkinderen in de wet, hebben het helaas niet gehaald.

Maar… het is niet alleen kommer en kwel, er is de afgelopen jaren heel veel bereikt! Zo is het actieplan dat we met Schippers opstelden in 2017 nu opgenomen en komt er bijvoorbeeld een donorkind in het bestuur van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting en gaat de wet elke vijf jaar geëvalueerd worden. Ook heeft de rechter aan de politiek laten zien dat massadonoren wel degelijk gestopt kunnen worden. We gaan vol goede moed aan de slag en blijven vol vuur de belangen van donorkinderen behartigen. Zodat zaken rondom donorconceptie bij een volgende wetswijziging nog beter geregeld gaan worden!