Overleg met Fiom

Op 4 april hebben Ties van der Meer en Ester de Lau namens de stichting overleg gehad met Fiom en Defence for Children (Dfc, de internationale kinderrechtenorganisatie die onder andere met ons optrekt in de rechtszaak tegen Karbaat).Het gaat tegelijkertijd heel goed en slecht met de DNA-databank van Fiom.

Goed omdat er een enorme toeloop van donoren en donorkinderen is geweest; met name in het najaar van 2016. Slecht, omdat er sprake is van achterstanden en onvoldoende uitleg over de redenen dat matches soms (een tijd lang) worden gemist. Daarover klaagt menigeen in de geheime groep en tijdens ontmoetingsdagen.

Achterstanden
We hebben Fiom een aantal wensen voorgelegd. In hoofdzaak komt het neer op acceptabele doorlooptijden, met transparantie en open communicatie. Het erkennen van de achterstanden is daar onderdeel van. Nu moeten we werken aan oplossingen.
Er speelt een aantal factoren bij de achterstand. Allereerst de begeleiding. Fiom heeft ons toegezegd dat daar nu voldoende menskracht voor is gecreëerd. Ten tweede de databank zelf. Er zijn zoveel aanmeldingen en vragen, dat de desk het werk niet aankan. De directie van Fiom heeft toegezegd met spoed te werken aan oplossingen.

Nieuwe afspraak
Stichting Donorkind vindt het belangrijk dat de databank naar behoren (betrouwbaar, snel, transparant) werkt en blijft zich daarvoor hard maken. Daarom is er begin juni een nieuwe afspraak gepland. Daar zullen we ons voorstel over doorlooptijden nader bespreken. We houden jullie daarvan op de hoogte!
Fiom directeur-bestuurder Ellen Giepmans