Rechtszaken (tegen de klinieken)

Afgelopen jaren is al verschillende keren in de media geweest dat bij zowel Rijnstate als MC Kinderwens Leiderdorp bekende donoren van voor 2004 zijn die nu de formulering van de wet van 2004 aangrijpen om toch anoniem te worden. Verschillende donorkinderen en hun ouders zijn hier juridische procedures over begonnen en de overheid wacht uitspraak hierover af om hierover zelf een standpunt in te nemen.

Voor Stichting Donorkind is een duidelijk. Mag een donor zomaar van terugkrabbelen? Mag een kliniek dan de afspraak met de ouders verbreken t.b.v. de donor? Nee, volgens ons niet. Niet eens alleen vanwege die afspraak met de ouders maar omdat het kennen van je biologische familie en daar mee in contact kunnen treden een mensenrecht is. Alle anonimiteitsafspraken gaan tegen kinderrechten en mensenrechten in.

Het is spijtig dat dit niet altijd in de privésfeer, tussen donorkinderen en donor, kan worden opgelost. Het is immers veel mooier als er overeenstemming gevonden kan worden waarbij ruimte is voor de wensen en belangen van alle partijen. Daar is de berichtgeving (lees)van de Isala kliniek een mooi voorbeeld van. Wanneer er geen ruimte geboden wordt voor de rechten van donorkinderen staan we er echter volledig achter wanneer een donorkind met zijn/haar familie hier juridisch voor op komt!

25 januari is de rechtszitting van ‘Maria’ tegen Rijnstate en als je haar wilt steunen kan je in de aanloop daarvan en op de dag zelf je steun betuigen op sociale media met #Staopjestamboom