Wetswijziging donorgegevens kunstmatige bevruchting

In 2018 is de wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (voor de tweede maal) geëvalueerd. Uit dit onderzoek kwamen 17 aanbevelingen naar voren.

Een aantal hiervan zijn door het ministerie verwerkt in een concept-wet waarop via een internetconsultatie reactie gegeven kon worden vanuit belangenorganisaties zoals Stichting Donorkind. In onze vorige nieuwsbrief hebben we hiertoe opgeroepen en naast onze reactie hebben aardig wat individuele donorkinderen, donoren en ouders hier gevolg aan gegeven.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is deze reacties aan het wegen en aan het verwerken om een voorstel aan de Raad van State te sturen waarna het in 2021 als wetsvoorstel naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd. Op dat moment is het voorstel openbaar en zullen we klaar staan om Kamerleden te voorzien van informatie om hierover een goed oordeel te vellen en met voorstellen te komen om het wetsvoorstel verder te verbeteren. Het wordt dus een spannend voorjaar!