Wetswijziging donorgegevens kunstmatige bevruchting

Geef je mening in de internetconsultatie!

In 2018 is de wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (voor de tweede maal) geëvalueerd. Uit dit onderzoek kwamen 17 aanbevelingen naar voren.

Een aantal hiervan zijn door het ministerie verwerkt in een wetsvoorstel. Tot 28 juli 2020 kan hier op gereageerd worden met de hoop dat deze wet nog verbetert kan worden voordat deze aangeboden wordt aan de Tweede Kamer.

De internetconsulatie, wetswijziging en uitleg is hier te vinden.

In de groepen met donorkinderen, donoren en ouders bespreken we deze wetswijziging en kijken of dit werkelijke verbeteringen zijn die de rechten van donorkinderen, ouders en donoren beschermen en beter in evenwicht brengen.

Naast verbeteringen zijn er ook zaken die missen. De huidige leeftijdsgrenzen zijn slecht onderbouwd en zijn te rigide om aan te sluiten op medische jeugdrecht of ontwikkeling van kind en gezin. De overheid faciliteert geheimhouding omdat zij het aan ouders over laat om kinderen te vertellen over de verwekkingswijze en donorkinderen (ook bij volwassenheid) niet worden geïnformeerd dat de overheid gegevens over hen heeft verzameld. Wat ook mist is een duidelijke regeling voor alle donoren, ook die voor 2004, er wordt gewacht op uitspraken van rechtszaken. Hier laat de overheid dus donorkinderen, ouders en ook donoren in de kou staan in plaats van duidelijkheid te bieden en bijvoorbeeld voor alle donoren dezelfde regeling te treffen en er op te vertrouwen dat bij bezwaar de in te stellen adviescommissie deskundig en invoelend is.