Conferentie ouder – kind in de 21ste eeuw.

Op 17 februari organiseerde het Ministerie van Veiligheid en Justitie een congres n.a.v. het rapport Kind en Ouders in de 21e eeuw. In dit rapport doet een staatscommissie aanbevelingen voor aanpassingen in het familierecht. Zo worden voorstellen gedaan voor meerouderschap en draagmoederschap. Stichting Donorkind was – met schrijver Ester de Lau van dit verslag – uitgenodigd om aan deze dag deel te nemen en was met vier personen sterk vertegenwoordigd.

“Vooraf hebben we via Skype overlegd om zo focus aan te brengen in hetgeen wij wilden overbrengen. Want van het congres wordt verslag uitgebracht aan de Eerste en Tweede Kamer, dus dit is een van de momenten waarop we daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op toekomstig beleid. We hebben ons gefocust op het recht op statusinformatie (weten ‘hoe’ je gemaakt bent), het recht op afstammingsinformatie (wie je biologische ouders zijn) en een goede regeling voor donorkinderen van voor 2004. Want het is natuurlijk heel gek dat we nu, vooruitkijkend, van alles in wetgeving gaan vastleggen ‘in het belang van het kind’, maar dat kinderen van anonieme donoren op dit moment nog zelf opdraaien voor de kosten, voor een KANS op het verkrijgen van afstammingsinformatie. Nou goed, een hoop tekst om aan te geven dat de KID DNA-databank van Fiom kosteloos moet zijn voor donoren en donorkinderen.

We zaten tussen juristen, de homo-beweging, wensouders, voorvechters van kinderrechten, nog meer juristen, en daar vonden we gehoor voor onze speerpunten en werden onze standpunten ook door andere aanwezigen omarmd.

We zien dan ook met vertrouwen de vervolgstappen die het Ministerie neemt tegemoet. Na de verkiezingen zal er een ronde tafelgesprek van de vaste Tweede Kamercommissie van Veiligheid en Justitie met critici van het rapport plaatsvinden. Ook dan zullen we weer aanwezig zijn om belangen van donorkinderen te behartigen.”