Ontmoetingsdag ‘oude’ donor(kinder)en

Op 19 februari zagen ruim 25 donorkinderen en donoren uit de privé-klinieken van Levi, Swaab en Kremer elkaar in Den Haag. Deze heren waren de eersten in Nederland die voor K.I.D. doneerden. Er waren dus vooral donorkinderen die zijn geboren in de jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw.

Ook donorkinderen worden volwassen mannen en vrouwen met kinderen en kleinkinderen. Maar juist op die latere leeftijd is de betekenis van familiebanden groot.
Deze groep is opgegroeid in de tijd waarin alles nog omgeven was met geheimen. De kans is groot dat hun donor al overleden is en hun halfbroers/-zussen niet op de hoogte zijn. Juist daarom was het bijzonder om andere donorkinderen te ontmoeten uit een tijd waarin je nog veel minder dan nu hierover praten. Het was bijzonder te merken hoe goed het was om onze verhalen en ervaringen met elkaar te delen. Iedereen heeft zijn eigen manier om hiermee om te gaan en er is hoop op verbetering voor de generaties donorkinderen die na ons zijn gekomen.

Bij de komende ontmoetingsdagen zullen wederom weer donorkinderen uit alle klinieken welkom zijn. Wel zullen we gaan experimenteren met ontmoetingsdagen voor specifiek bepaalde klinieken of artsen. Wil je graag een bijeenkomst voor jouw kliniek dan zien we natuurlijk ook graag enige hulp. Dit om een goede locatie te vinden en ervoor te zorgen dat er zo veel mogelijk donorkinderen (en evt. donoren) komen.