Eiceldonatie

Op de opiniepagina van NRC verschenen recent berichten over eiceldonatie. De discussie, tussen voor- en tegenstanders, gaat onder andere over genetisch verwantschap, waarvan het belang door twee ethici (die als onderzoeker verbonden zijn aan de lopende evaluatie op de wet donorbevruchting) bestreden wordt.

Wij van Stichting Donorkind ervaren dagelijks dat genetisch verwantschap wel degelijk voor veel donorkinderen belangrijk is. Waarom gaan donorkinderen anders massaal op zoek naar bloedverwanten? Wij verzetten ons dan ook tegen het genoemde standpunt, van ‘wijze mannen’ die over de hoofden van (veelal volwassen) donorkinderen heen, menen te weten wat goed voor hen is.

Het is tijd om te stoppen met praten over donorconceptie en meer onderzoek te doen naar de werkelijke gevolgen voor de mensen die eruit voortkomen. Wij spreken dagelijks mensen die wel degelijk willen weten wie hun biologische ouders, broers en zussen zijn. Hoe bestaat het dat er mensen zijn die in al hun wijsheid denken het beter te weten dan die donorkinderen zelf?

De ingezonden reactie van Stichting Donorkind en de Vlaamse VZW Donorkinderen is helaas niet door NRC geplaatst, maar vind je hier .

Voor de geïnteresseerden onderstaand de verschillende links met artikelen op een rij.

NRC Denk in de eiceldiscussie aan belang van het kind

NRC Brieven

NRC Eiceldonatie is meer dan een organisatieprobleem

NRC Donorconceptie is niet met adoptie vergelijkbaar

NRC Kruistocht tegen eiceldonatie is schadelijk

NRC Twistgesprek